Het verhaal van Sport Compass!

john

Stichting Sport Compass heeft als doel de gehandicapten sport (fysiek en visueel) te promoten in de wereld. Zowel voor breedtesport als voor topsport, ongeacht leeftijd, geslacht, cultuur, ras, of religie.

In korte tijd hebben wij wereldwijd veel gehandicapten aan het sporten gekregen, door hun te wijzen op de mogelijkheden en kansen, in plaats van de beperkingen.

Met veel passie, de juiste betrokkenheid en een doordacht plan van aanpak werd dit allemaal in korte mogelijk gerealiseerd. In plaats van waardevol, bleken wij in veel landen al succesvol te zijn.

We zijn eerder dan verwacht dan ook toe aan de volgende stap.

In het kort, (het uitgebreidde verhaal verderop)

2009-2012

Stichting Sport Compass heeft zich in haar 1e paralympische periode(Beijing 2008 tot en met Londen 2012) vooral bezig gehouden met het maken van de juiste contacten, het inventariseren van de huidige situatie in diverse landen, door te luisteren en te kijken naar de sport en de sporters wereldwijd, het toepassen en verbeteren van de eigen ervaringen van de afgelopen 15 jaar en het in de praktijk testen van de plannen die achter de tekentafel werden bedacht. Kleinschalig werden er presentaties, trainingen en sportevenementen georganiseerd. In plaats van waardevol, bleek Sport Compass al snel succesvol te zijn.

In deze periode is er bewust gekozen om niet de stichting onder de aandacht te brengen en te promoten bij het grote publiek. Het opdoen van ervaringen van sporters en het bezoeken en organiseren van sportevenementen had de prioriteit. Bewust werd er dan ook niet gewerkt aan wat vaak het belangrijkste gezien wordt, namelijk het verkrijgen van subsidies en andere vormen van financien. Onze aandacht lag bij het ontvangen van (oude) sportmaterialen, het  zoeken van win-win situaties, samenwerkingen, het creatief vinden van oplossingen en het opdoen van ervaringen.

2013-2016

In deze 2e paralympische periode( tot en met Rio de Janeiro 2016) zal de aandacht vooral liggen op het professionaliseren van de stichting en het werken aan de naamsbekendheid. Hierdoor zal er meer gewerkt gaan worden met vooraf gestelde doelen, verwachtingen en resultaten.

Specifieke projecten zullen dan ook gerealiseerd gaan worden, waarbij de samenwerking met de lokale bevolking belangrijk zal zijn. Sport Compass wil de diverse sporten gaan starten om zo de lokale bevolking te betrekken bij een eigen organisatie in de gehandicapten sport.

 

Hieronder het volledige verhaal over Sport Compass tot nu toe.

Sport Compass kent haar start in 2009. Initiatiefnemer John Bestebroer heeft tijdens zijn periode als bondscoach zitvolleybal (2006-2008) de gehele wereld bezocht en vele sportevenementen bijgewoond waar gehandicaptensport werd beoefend. Mede door zijn inzet is Sport Compass opgericht om wereldwijd veel meer bekendheid te geven aan de gehandicaptensport.

Vanaf juli 2009 zijn er vele landen bezocht, waaronder Rwanda, Uganda, Polen, Engeland, Hongarije, USA, Mexico en Tanzania om contacten te leggen, kennis te vergaren en om Sport Compass wereldwijd bekend te maken.

Het meer en beter onder de aandacht brengen van de diverse sporten waar gehandicapten zich voor in kunnen zetten is het hoofddoel van Sport Compass.

We denken in grote lijnen, maar we beleven het in de details

johnlegtuitSport Compass wil sport voor alle mensen met een fysieke of visuele beperking mogelijk maken.

Sport Compass wil mensen met een beperking niet alleen bereiken met deelname aan een sportevenement, maar hen ook goed trainen en begeleiden (train de trainers) om zo op hun beurt... weer anderen te bereiken en enthousiast te maken om deel te nemen aan sport.

Wij zijn daarbij altijd op zoek naar win-win situaties voor alle betrokkenen.

Sport Compass ondersteunt zowel de top- als de breedtesport. Dat doen we niet incidenteel, maar langdurig. We gaan graag lange termijn relaties aan. Deze structurele steun draagt bij aan de ontwikkeling en groei van internationaal sportbeoefening door mensen met een fysieke beperking. Met op termijn mogelijk ook sportsuccessen bij diverse (internationale) kampioenschappen of Paralympische Spelen!

De start, waarom is het allemaal begonnen en welke visie lag hieraan ten grondslag? Hoe zag 2009 er uit voor Sport Compass en wat is er na de oprichting bij notaris Strijk, van Notariskantoor Kammeraad & Strijk in Spijkenisse, allemaal gebeurd?

De start

beijin2008In zijn periode als bondscoach zitvolleybal van 2006 tot en met de Paralympische Spelen in Beijing 2008, heeft John Bestebroer ervaren, gezien en gemerkt dat er meer, veel meer mogelijk is om de gehandicaptensport te promoten en meer onder de aandacht te brengen. Het blijven zoeken naar de juiste oplossingen was dan ook van groot belang. Bij grote organisaties en sportbonden was het vaak een feit, dat er verschillende belangen meespeelden, er geen duidelijke visie was en er over diverse afdelingen werd gecommuniceerd, voordat er uiteindelijk een beslissing kon worden genomen. Bij kleinere organisaties was juist het flexibele optreden een groot plus, maar gebrek aan medewerkers, contacten of andere middelen de grootste belemmering.

Nieuwe visie

Door een nieuwe visie te bespreken en te presenteren bij collega trainers en bondcoaches van over de hele wereld, bleek dat er ook bij veel andere sporten behoefte was aan verbetering en het benutten van de liggende kansen. Net als het creƫren van nieuwe mogelijkheden was er duidelijk behoefte aan betrokkenheid en een nieuwe aanpak.

Na het einde van de Paralympische Spelen in 2008 in Beijing, was het dan ook niet moeilijk om zich vanaf 2009 geheel te gaan bezighouden met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor het oprichten van een stichting, met als doel de gehandicaptensport in de brede zin van het woord te gaan promoten.

2009 in het kort

Vanaf het begin van dit haalbaarheidsonderzoek bleek dat er in korte tijd veel belangstelling was naar deze plannen.Vanuit de gehele wereld werd positief gereageerd, om in een uitgebreiden samenwerking te kijken om de gehandicaptensport meer bekendheid te kunnen gaan geven.

Zowel breedtesport, als topsport. Juist het aanbieden van sporten in ontwikkelingslanden blijk een grote uitdaging te zijn. Iets waar Sport Compass zich dan ook helemaal voor gaat inzetten. Werd er in het 1e kwartaal van 2009 nog nagedacht over het hoe we de stichting willen uitvoeren en wat de doelstellingen zouden worden.

training-RwandaWas het in het 2e kwartaal vooral de vele gesprekken met scholen, bedrijfsleven, andere stichtingen en persoonlijke vrienden die er voor zorgde dat de plannen een steeds meer vaste vorm kregen. In deze periode werd ook de naam Sport Compass een feit. Een naam die zowel in het Engels als in het Nederlands het zelfde betekent, en waar kompas, Compass, gebruikt kan worden als een hulpmiddel om de juiste koers te vinden, of terug te vinden, op zoek dus naar de gehandicaptensport.

In het 3e kwartaal werd gekozen om bij diverse evenementen te gaan kijken of de bedachte plannen ook in de praktijk zouden gaan werken. Er werd niet alleen in Nederland, maar ook in Polen, Rwanda, Tanzania en Frankrijk toernooien bezocht om bij de doelgroep te inventariseren naar de juistheid van de plannen en idealen. Door de samenstelling van het bestuur en de uitbreiding van vrijwilligers werd de stichting in oprichting al met veel enthousiasme ontvangen. Telefonische contacten uit diverse ontwikkelingslanden gaf aan dat er duidelijk behoefte is aan de start van een Stichting zoals Sport Compass.

De oprichting, en nu?

In het 4e kwartaal heeft Sport Compass zich al weten te onderscheiden door haar inbreng te geven aan de Engelse Volleybalbond. Namens Sport Compass heeft John Bestebroer in oktober en november een aantal trainingen verzorgd en uitleg gegeven van de mogelijkheden van de stichting. Bij het bezoek in november is er ook een promotieteam met deelname van alle bestuursleden, mee gegaan om tegen het nationale team van Engeland te trainen en wedstrijden te spelen. Dit promotieteam heeft aangetoond dat het de stichting goed kan vertegenwoordigen en dat het van toegevoegde waarde blijkt te zijn. Deze promotie actie werd zeer positief ontvangen door de Engelse bondscoach en spelersgroep. In de toekomst zullen er dan ook meerdere van dit soort evenementen gaan plaats vinden.

Eind december 2009 zijn we weer afgereisd naar Engeland om daar te assisteren bij het opzetten van een nationaal vrouwenteam van Engeland. Vanaf januari 2010 zullen er verder diverse stagiaires hun inbreng gaan geven om mee te werken aan de plannen en hun vaardigheden in de praktijk te kunnen uitvoeren. Ook staan er andere evenementen op het programma. Sport Compass blijft investeren in evenementen en contacten.
Daarom gaat Sport Compass steeds weer voor win-win situatie!

 

2010

2011

2012

 

Gallerij

icon gallery icon-video