Missie & Doelen

Sport Compass wil wereldwijd de toegang tot en beleving van top- en breedtesport door gehandicapten bevorderen en stimuleren, de maatschappelijke waardering voor de geleverde prestaties verhogen en daarmee de positie van de gehandicapte sporter in de maatschappij verbeteren. De belangen en behoeften van de sport en sporter moeten hierbij centraal staan. Sport Compass streeft naar een gelijkwaardige maatschappelijk waardering voor valide en non-valide sporten en sporters, waarbij vergroten van participatie enerzijds, en het leveren van topprestaties anderzijds, hand-in-hand dienen te gaan. Ontwikkeling van kwantiteit en kwaliteit dienen daartoe in onderling verband verbeterd en versterkt te worden. Om dit te bereiken focust Sport Compass zijn inspanningen op vier hoofdthema’s:

• Vergroten van bekendheid van en waardering voor gehandicaptensporten.

• Organisatie en bezoeken van sportevenementen, zowel voor breedtesport als topsport.

• Opleiding en begeleiding van gespecialiseerde coaches en trainers.

• Ontwikkeling en realisatie van de benodigde infrastructuur.

Sport Compass wil zich ontwikkelen tot een onafhankelijk, wereldwijd kennisinstituut voor de gehandicaptensport, een bindende factor tussen de verschillende sporten zijn, en tevens op operationeel niveau bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de gehandicaptensport in volle breedte. De Paralympische sporten hebben daarbij extra aandacht.

Sportaccommodaties

lokaalvolleybalteamSport Compass hecht veel waarde aan de sportbeleving en het samenleven van gehandicapten met elkaar en in hun woonomgeving.

Wij zijn dan ook voornemens om wereldwijd sportaccommodaties te realiseren in samenwerking met de lokale bevolking, waar gehandicapten kennis kunnen maken met diverse sporten.

Deze sportaccommodaties zijn vooral een middel om mensen in staat te stellen goed, veilig, tevreden en samen met hun buurtgenoten hun leven te leiden en vooruit te komen in het leven.

Mede daarom vinden wij het van groot belang dat deze sportaccommodaties er gaan komen. We nemen initiatieven om die saamhorigheid voor de gehandicaptensport in deze ontwikkelingslanden te stimuleren.

Tot 2020 zal er wereldwijd worden getracht 20 zogenaamde opleidingsscholen te realiseren.

Om deze doelstelling te realiseren zijn er samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met diverse scholen, universiteiten

Gallerij

icon gallery icon-video